Witaj na stronie Katedry Inżynierii Energii (KIE)

Aktualności

❑ Rektor i Senat Politechniki Częstochowskiej serdecznie zapraszają na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018, która odbędzie się we wtorek, 3 października 2017 r., o godz. 10.00 w auli Wydziału Zarządzania.

❑ W W dniach 30 - 31 maja 2017 r. prof. Zbigniew Bis uczestniczył w II Seminarium nt. Programu 200+ zorganizowanym przez Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podczas seminarium profesor Bis wygłosił prezentację pt.: "Technologie kopirolizy dla poprawy elastyczności cieplnej kotłów pyłowych". Więcej informacji mozna znaleźć na stronie www.tgpe.pl

❑ W dniu 3 kwietnia 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyła się konferencja pod hasłem „Wyzwania w energetyce i ciepłownictwie dla ochrony środowiska”, w trakcie której prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis wygłosił prezentację pt.: "Węgiel – przyszłościowy nośnik czystej energii". Więcej informacji można zanleźć na stronie NFOŚiGW

W spotkaniu w NFOŚiGW uczestniczyli m.in.: Minister Środowiska – prof. Jan Szyszko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej – Paweł Sałek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – Andrzej J. Piotrowski, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Energii – Agnieszka Michalska, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych – dr inż. Konrad Tomaszewski, Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. – dr Stanisław Kluza, Przewodniczący Konwentu Prezesów WFOŚiGW i Prezes WFOŚiGW w Olsztynie – Adam Krzyśków, Prezes Zarządu Izby Gospodarczej „Ciepłownictwo Polskie” – Jacek Szymczak, Prezes Zarządu PEC „Geotermia Podhalańska” – Wojciech Ignacok.

❑ W dniu 25.01.2017 r. prof. Zbigniew Bis oraz prof. Rafał Kobyłecki uczestniczyli w uroczystości oficjalnego uruchomienia najnowocześniejszego, pierwszego na świecie, Zakładu Odzysku Energii z biomas roślinnych firmy FLUID S.A. w Sędziszowie.

❑ W dniu 12 stycznia 2017 r. prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis i dr inż. Andrzej Kacprzak brali udział w seminarium naukowym, które odbyło się w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie. W ramach spotkania profesor Bis wygłosił prezentację pt.: „Węgiel - przyszłościowy nośnik czystej energii”.

❑ Profesor Kobyłecki i profesor Bis brali w dniach 29 listopada, 1 grudnia oraz 5 grudnia 2016 udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego pod wiodącym tytułem „Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla". Pracownicy KIE wygłaszali wykłady pt.: "Wytwarzanie biowęgla" oraz "Inne perspektywiczne możliwości zastosowania biowęgla".

Studia na Wydziale Infrastruktury i Środowiska - Kierunek Energetyka

Modele kotłów do spalania paliw w warstwie fluidalnej

Współpraca z przemysłem

Od początku swego istnienia Katedra Inżynierii Energii współpracuje z przemysłem i energetyką zawodową. Wiele opracowań miało charakter gotowych rozwiązań technicznych, spośród których należy wymienić: Wdrożenie metodyki oznaczania zawartości części palnych w popiołach lotnych, założenia konstrukcyjne modernizacji cyklonów kotła cyrkulacyjnego typu OFz- 450"B" w EC Żerań w celu ograniczenia negatywnego wpływu na pracę i osiągi kotła, opracowanie koncepcji zmian konstrukcyjnych cyklonu w kotle cyrkulacyjnym BC-35 w celu poprawy skuteczności separacji.